Preloader logo

Zavod za vaspitanje dece i omladine Voždovac / Beograd

Arhitektonski gledano objekti za vaspitanje dece i omladine, su objekti dizajnirani da obezbede sigurno i nadzirano okruženje za mlade, prilagode socijalnu interakciju između različitih starosnih grupa i pruže prostor za različite vrste aktivnosti.

Na osnovu zahteva investitora projektovana je rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja objekta Zavoda za vaspitanje dece i omladine. Postojeći objekat je spratnosti Po+P+1, novoprojektovanim rešenjem predviđena je vertikalna dogradnja (pretvaranja dela potkrovlja u veći korisni prostor), pa bi spratnost objekta novoprojektovanog stanja bila Po+P+1+Pk.

Objekat je slobodnostojeći, u obliku ćiriličnog slova „G“. Na potkrovlju se u postojećem stanju nalaze radionice, kancelarije i ostave, dok se novoprojektovanim rešenjem predviđa prostor za vaspitanje kroz rad u višetematskim radionicama, ostave i kancelarije sa pripadajućim sanitarnim čvorovima.

Pored navedene dogradnje potkrovlja, objekat se širi novoprojektovanim aneksom u nivou prizemlja. Aneks se predviđa radi omogućavanja pristupa osobama sa invaliditetom, razrešenja puteva dostave kuhinjskom bloku i u krajnjem poboljšanju funkcije celekupnog prostora Zavoda. Racionalno je iskorišćen smeštajni kapacitet uz sve potrebne sadržaje. Na spratu su predviđene smeštajne jedinice za više vaspitnih grupa. Po nivoima su podeljene vaspitne oblasti a po vertikali muški i ženski blok.

Boljim funkcionalnim rešenjem povećan je broj korisnika, a dogradnjom potkrovlja poboljšan je kvalitet rada sa korisnicima.

INVESTITOR: Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd
LOKACIJA: Voždovac, Beograd, Srbija
POVRŠINA: Pbruto =  3840m²
GODINA: 2019.

Image module