Preloader logo

Stambeno-poslovni objekat Master Riverside Niš

Novoprojektovani objekat nalazi se na atraktivnoj lokaciji, orijentisan ka reci, doprinoseći tako bogatom pejzažu i ugođaju ovog područja.
Forma prati gabarit objekta i kosinama naglašava prizemlje koje je uvučeno u odnosu na ostatak objekta. Tamno sivi paneli oblažu strukturu objekta, pružajući suptilnu eleganciju, dok prirodno zelenilo na terasama i zeleni krov stvara živopisni kontrast, formirajući vezu građevine s okolnim ambijentom. Balkoni svojim položajem, orjentisani ka reci doprinose celokupnom doživljaju povezanosti čoveka sa prirodnim okruženjem.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: 604 m2
GODINA: 2023.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 580m²
GODINA: 2016.

Image module