Preloader logo

Stambeni objekat / Winterthur, Švajcarska

Višeporodično stambeni objekat sa lokalom u prizemlju nalazi se na parceli koja ima izlaz na dve paralelene ulice koje su na različitim nivoima. Kaskada u terenu je iskorišćena da se naprave odvojeni pristupi objektu sa različitih nivoa i da se podele pristupi na javni(pristup kafe-restoranu i podzemnoj garaži sa nižeg nivoa) i privatni (pristup ulazu u stambeni deo objekta sa višeg nivoa).

Arhitektura objekta je savremena, praćena pravim linijama i jednostavnim formama, u skladu sa postojećom tipologijom okruženja.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Winterthur, Švajcarska
POVRŠINA: Pbruto = 1169m²
GODINA: 2016.

Image module