Preloader logo

Stambeni kompleks Doming / Niš

Stambeni kompleks Po+P+8+Pk površine 8000 m2. Izveden je u monolitnom AB prostornom sistemu sa međuspratnom pločom bez rigli i kapitela u rasteru 6.00×7.50. Objekat sadrži garaže, lokale u prizemlju i stanove. U okviru kompleksa nalazi se i dečije igralište iznad parking garaže. Levi i desni delovi kompleksa povezani su čeličnim mostom na visini 22m.

INVESTITOR: d.o.o. Doming
LOKACIJA: Duvanište, Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 8000m²
GODINA: projekat 2003. / realizacija 2006.

Image module