Preloader logo

Porodična kuća u Niš-u

Kroz harmoničnu sintezu između klasičnog i savremenog materijala, ova novoprojektovana kuća na ivici grada oslikava suptilnu igru između prošlosti i sadašnjosti.
Primarni cilj arhitektonskog pristupa bio je očuvanje postojeće vegetacije na lokaciji, koja diktira funkcionalno rešenje i formu krovne konstrukcije.
Utemeljena na ortogonalnoj osnovi, njen karakter se ističe talasastim linijama koje definišu krovnu konstrukciju. Ovaj nežni pokret naglašava strukturalnu eleganciju, dok krov, svojom konzolom, formira nadstrešnicu kako na prednjem, tako i na zadnjem delu objekta.
Kontrast između krova i platforme uočava se kroz pažljivo odabrane materijale koji krase fasadu, dodajući dubinu i karakter celokupnom arhitektonskom izrazu.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: 200 m2
GODINA: 2023.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 580m²
GODINA: 2016.

Image module