Preloader logo

TC Srbija / Niš

Poslovni centar Srbija je projektovan u strogom centru grada sa namerom da se upotpune potrebni poslovni sadržaji. Posebna pažnja je posvećena interpolaciji fasade glavne trgovačke ulice, kao i uklapanju u postojeću gradsku matricu.

INVESTITOR: Grad Niš
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 7000m²
GODINA: 2009.
ARHITEKTURA: Predrag Janić

Image module