Preloader logo

Stomatološka klinika u Nišu (D C M)

Reč je o rekonstrukciji predratne porodične kuće u Nišu koja sada dobija potpuno novu funkciju i vizualni identitet. Funkcija je rešena na osnovu zahteva investitora za određenim sadržajem i kapacitetima, i ograničenih mogućnosti zatečenog  prostora. Sve prostorije su isprojektovane u skladu sa potrebama i propisima za objekte date namene.

Ulazni, prijemni prostor je zamišljen kao kafić, relax zona,  što pruža i naglašava osećaj otvorenosti koji se projektuje na prednju fasadu u smislu staklenog portala (izloga), koji na efektan način privlači pažnju prolaznika. Specifičnost u funkciji čine apartmani za smešaj korisnika usluga.

 Zid zavesa je zonirana tako da se postigne dovoljan prodor prirodne svetlosti potreban za ordinacije, i omogući vizura ka spoljašnjosti sa stolice pacijenta.

Samu formu objekta  čine dva dominantna staklena poteza koja se „kreću“ u različitim pravcima i svojim položajem dekonstruišu stereotipni volumen belog kubusa.

Cilj je bio stvoriti objekat od grupe volumena koji se prožimaju, bez usitnjavanja fasade formiranjem klasičnih otvora, u minimalističkom maniru. Taj manir je ispraćen i izborom materijala koji su svedeni na minimum, tamno staklo, tamni i beli fibercementni paneli.

Na taj način je interpretirana komplementarnost naizgled suprotnih strana, međusobno povezanih i zavisnih u prirodnom svetu.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 570m²
GODINA: 2021.

Image module