Preloader logo

Poslovni objekat / Niš

Istorijski gledano, poslovne zgrade imale su jedan cilj: da se grade i vode što ekonomičnije. Iako je vrednost i dalje važna, korisnici i investitori počeli su da zahtevaju fleksibilne poslovne zgrade koje se bave širim spektrom pokretača učinka. Ceo objekat, pa čak i okolno susedstvo i sadržaji, smatraju se delom radnog mesta. Kako postavke postaju raznovrsnije, fleksibilnost projektovanja postaje imperativ, tako da se radna mesta mogu razvijati što je više moguće.

Ovaj projekat započet je uspostavljanjem odnosa sa gradom kroz jednostavne forme zbog specifičnog konteksta arhitektonskih lokaliteta. Glavni ulaz u novoprojektovani objekat je sa jugoistočne strane. U prizemlju objekta se uz glavni ulaz nalazi hol sa stepeništem i zajedničkim prostorijama, odakle se dalje formira kancelarijski prostor koji zauzima najveću površinu. Spratovi su tipski, sa istim ali takođe i fleksibilnim funkcionalnim celinama koje mogu podleći promenama korespondirajući sa potrebama korisnika.

Osetljivost i svežina prostora u čistoj jednostavnosti koja izbegava sukob sa okolinom, može kod ljudi doneti uzbuđenje, očekivanje i empatiju. Pored toga, bela boja mase omogućava osećanje nevidljive svetlosti koja se menja u zavisnosti od vremena i okruženja. Otvori i zastori na fasadi su formirani tako da odgovaraju datoj funkciji i orijentaciji samog objekta. Idealna bela kocka razbijena je suptilnim rezovima na fasadi, stvarajući tako na prvi pogled nevidljivu dinamiku.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 2151.76m²
GODINA: 2020.

Image module