Preloader logo

Poslovni objekat “Triglav” osiguranja / Niš

Nova zgrada “Triglav” osiguranja nalazi se u unutrašnjem gradskom jezgru Niša. Nova zgrada, sa 500m² poslovnog prostora predstavlja rešenje za dugogodišnji nedostatak radnog prostora u Nišu kompanije “Triglav”. Arhitektura objekta je svedena i moderna. Glavna frontalna staklena fasada svojim prozračnim izgledom vizuelno spaja unutrašnji poslovni prostor sa spoljašnjim prostorom. Sa druge strane, bočna fasada, koja je obložena panelima od kamena predstavlja potpuni kontrast u odnosu na glavnu fasadu.

INVESTITOR: Triglav osiguranje
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 500m²
GODINA: 2017.

Image module