Preloader logo

Poslovni objekat Dental / Niš

Brz rast urbanih centara nastavlja da podstiče arhitekte na stvaranje novih rešenja i skreće pažnju ka projektovanju objekata mešovite namene. Zgrada mešovite namene ne samo da održivo koristi resurse i dragoceni prostor, već i pruža stanovnicima grada integrisan posao, dom, kupovinu, prevoz, pa čak i zelene površine. Koncept takođe omogućava projektantima da fleksibilno prilagode fukciju objekta kako se vreme menja.

Jedan od primera objekta mešovite namene je i naš poslovni objekat u Nišu. U njemu su formirane tri celine koje mogu nezavisno da fukcionišu. U prizemlju je formiran restoran sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima. Iz velikog prostora restorana kroz rasklopljive staklene panele prelazi se u otvorenu baštu oivičenu zelenilom. Otvorenim panelima dobija se kontinuirani vazdušasti prostor čime se gubi granica enterijera i eksterijera. U prizemlju se pored restorana nalaze i lokali.

Na spratu je formirana stomatološka ordinacija, sa ulazom i vertikalnim komunikacijama odvojenim od ostatka objekta. Time je dobijena intima korisnika ali takođe i potreban  relaksacioni komercijalni sadržaj u neposrednoj blizini.

Forma objekta je svedena, pravolinijska sa istaknutim kubusom koji svojom pozicijom narušava simetriju. Tonovi i teksture su  neutralni i prirodni.

Stena, drvo i zelenilo, idealno koherentni u prirodi, suptilno interpretirani na fasadi.

INVESTITOR: Grad Niš
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 1500m²
GODINA: 2021.

Image module