Preloader logo

Kuća za mlade / Niš

Revitalizacija poslovnog objekta “Kuća za mlade”.

INVESTITOR: Nišpromet, Niš
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 3000m²
GODINA: projekat 2003. / realizacija 2007.

Image module