Preloader logo

Gradska uprava / Vranje

Zgrada gradske uprave je zamišljena sa fokusom na različite teme, kao što su reprezentativnost, prostorni kvalitet, funkcionalnost, fleksibilnost, udobnost i održivost.

Projekat se radi na zahtev Investitora, sa ciljem zaštite objekta od atmosferskih uticaja, saniranja/rekonstrukcije krovne konstrukcije, izrade termo fasade radi bolje energetske efikasnosti objekta. Postojeći objekat Gradske uprave sastoji se iz dve celine: ortogonalnog dela objekta spratnosti Po+P+3 i dela kojim se spaja sa objektom Pčinjskog okruga, a u kome je smešten glavni ulaz u objekat, spratnosti Po+P+2. Oba dela zajedno čine jednu funkcionalnu jedinicu. Glavni ulaz u objekat je na jugo-istočnoj strani. Sporedni ulazi u objekat se nalaze na istočnoj strani i iz dvorišnog dela, na severo-zapadnoj strani. Rekonstrukcija je projektovana u postojećem gabaritu i volumenu objekta. U novoprojektovanom stanju zadržana je postojeća funkcija i sadržaji po etažama i prostorijama sa uvođenjem sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom.

Imajući u vidu polažaj objekta smeštenog u veoma prometnom delu grada neophodno je fasadu oplemeniti I prilagoditi je savremenom arhitektonskom oblikovanju. Dinamična linijska podela nove fasade je od aluminijumskih kompozitnih panela-alubonda. Jednostavnost novoprojektovanog rešenja spoljašnje arhitekture se uklapa u okruženje centralne gradske zone.

INVESTITOR: Gradska uprava Vranje
LOKACIJA: Vranje, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 3145m²
GODINA: 2019.

Image module