Preloader logo

Zatvoreni školski bazen / Zaječar

Objekat je projektovan u duhu savremene arhitekture i ortogonalnog je oblika u osnovi. Glavni ulaz u novoprojektovani objekat je sa jugozapadne strane, sa natkrivenog platoa i pristupne rampe, to je ujedno i veza sa objektom OŠ „Hajduk Veljko“. Iz ulaznog hola funkcionalno su odvojeni putevi kretanja različitih grupa: đaci, osoblje, sportisti i publika. U enterijeru je planirano korišćenje savremenih, kvalitetnih i modernih materijala. Objekat je projektovan shodno pravilniku koji osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom.

Portalna konstrukcija otvora na fasadi je nepravilnih trougaonih geometrijskih formi. Korišćenjem savremenih materijala i tehnologija pri izvođenju radova na objektu dobio bi se savremeni objekat koji bi zadovoljio projektni zadatak, sve potrebe korisnika kao i sve zahteve savremene arhitekture.

INVESTITOR: Grad Zaječar
LOKACIJA: Zaječar, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 3800m²
GODINA: 2018/2019.

Image module