Preloader logo

Teatar „Joakim Vujić“ / Kragujevac

Ovaj objekat ima jasno vidljivu povezanost sa kulturom i mestom kao ambijentalnom celinom. Istovremeno predstavljajući neobičan i jedinstven izraz koji u mnogo čemu ima novu i inovativanu interpretaciju tradicije.

Projektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja objekta Knjaževsko-srpskog teatra. Sa južne strane objekat je spojen sa muzičkom školom. Objektu se pristupa sa više strana a glavni ulaz pozicioniran je na severnoj.

Forma fasade i samog objekta je jednostavnih i čistih linija. Materijalizacija objekta sačinjena je od visokoreflektujućih fiber-cementnih ploča, zid zavese i fasadne opeke. Kombinacijom ova tri materijala postiže se skladan odnos svetlosti i senke naglašavajući kontrast tekstura. Fasadna opeka je najvećim delom formirana u “monk” slogu kod zatvorenih površina, dok je kod prostora gde je potreban upad svetlosti to postignuto dekorativnim načinom slaganja opeke – „brazilski slog“.

Izmene u funkciji i novi sadržaj, predviđeni su radi boljeg iskorišćenja prostora i većeg komfora koji se pruža kako posetiocima, tako i zaposlenima.

INVESTITOR: Gradska uprava Kragujevac
LOKACIJA: Kragujevac, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 3824m²
GODINA: 2020.

Image module