Preloader logo

Slide

Stadion „Čair“ / Niš

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećeg dela stadiona „Čair“ (istok, sever i jug) i izgradnja nove zapadne tribine, kao i pokrivanje svih tribina. Projekat se radi za IV, najvišu kategooriju pravilnika UEFA o stadionskoj infrastrukturi.

Kapapcitet novoprojektovanog stadiona je 22 200 gledalaca, a uključeni su i posebni sektori za VIP, media press, hendikepirane i ostale posebne grupe korisnika.

Pored sportskih i pratećih sadržaja, predviđen je i komercijalni sektor koji je dostupan građanima i posetiocima nezavisno od sportskih manifestacija. Zadovoljeni su svi propisi i standardi bezbednosti, monitoringa, ticketinga, kontrole dostupa idr., čime je bezbednost korisnika podignuta na najviši nivo.

U arhitektonskom smislu, primenjen je tehno dizajn, koji je karakterističan za savremene stadione u svetu. Korišćeni savremeni materijali: inoks mreže, pergole, perforirani limovi…, objedinjuju sve segmente stadiona (postojeće i novoprojektovane) i stvaraju sasvim novi i prepoznatljivi dizajn, ne samo stadiona već i samog dela grada.

INVESTITOR: Grad Niš
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 25000m²
GODINA: 2018/2019.

Image module