Preloader logo

Sportski centar Niška Banja

Osnovna ideja predstavljenog konceptualnog rešenja je izgradnja novog sportskog centra Niška Banja. Novoprojektovani kompleks predviđen je na neizgrađenoj pravougaonoj parceli, koja se nalazi u blizini glavnog puta za Nišku Banju.
Kompleks se sastoji iz sledećeg sadržaja: glavni fudbalski teren, sportski objekat, teren sa veštačkom i teren sa prirodnom travom, fudbalski teren natkriven čeličnom lučnom rešetkastom konstrukcijom i atletska staza.
Sportski objekat je površine 7600 m2 spratnosti P+2, pozicioniran centralno na parceli, pravougaonog je oblika orjentisan u pravcu istok-zapad. Objekat sadrži više funkcionalnih celina kao što su ugostiteljski sadržaj, spa i teretana, sportske sale, smeštajne jedinice i administrativne prostorije. Prostrana krovna terasa na nivou druge etaže pruža dobar pregled na glavne elemente kompleksa, fudbalske terene.
Natkrivena zapadna tribina uz glavni teren predviđena je za kapacitet od 2500 gledalaca, sa sadržajem namenjenom boravku i pripremi sportista, kao i sadržajem namenjenom publici i novinarima.

INVESTITOR: Konkurs
LOKACIJA: Niška Banja, Srbija
POVRŠINA: 67 701 m2
GODINA: 2023.

INVESTITOR: Republika Srbija
LOKACIJA: Grad Niš
POVRŠINA: 6500 m2
GODINA: 2021

Image module