Preloader logo

Sportska sala / Beška

Pri projektovanju sportske hale ključni koncept je bio maksimalna koncentracija aktivnosti u jedno težište, koje bi prirodno privuklo širok spektar korisnika. Sportisti se okupljaju, koncentrišući svoju energiju, talenat i iskustvo u jedno živo središte.

Dizajn sale ima za cilj postizanje jednostavne, racionalne i čiste forme. Ortogonalni objekat postavljen je u središtu parcele, sa jasno separatisanim prilazom za posetioce i korisnike sa južne strane parcele. U južnom delu objekta nalaze se ulazni hol koji svojom transparentnošću stvara sponu između unutrašnje i spoljašnje prirodne sredine. Sportska sala sa tribinama pozicionirana je u severo-zapadnom delu. Tribine su kapaciteta 192 sedeća mesta i 4 mesta za osobe sa invaliditetom, i izrađene su od armiranog betona. Jedinstven element objekta predstavlja galerija koja je projektovana tako da sadrži administrativni deo, fitness centar i stazu za trčanje, koja je postavljena tako da konzolno izlazi po obodu terena.

Formiranjem prizemlja u vidu staklenog kubusa stvara se iluzija levitirajuće bele mase a istovremeno se postiže utisak “forme u formi”. Naglašeno centralno postavljeno stepenište svojom formom i materijalizacijom dominira enterijerom i stvara iluziju oslanjanja cele mase objekta na njega.

INVESTITOR: Javno preduzeće „Inđija put“, Inđija
LOKACIJA: Naselje Beška, Inđija
POVRŠINA: Pbruto = 2500m²
GODINA: 2019.

Image module