Preloader logo

SPA hotel / Knjaževac

Lokacija za izgradnju hotela je jedno od onih mesta za koja mislimo da više ne postoje. Urbani pritisci, protok vremena i ograničenja koja iz toga proističu, a koja često transformišu određeni lokalitet iz zanimljivog u manje zanimljiv lokalitet, nisu suštinski uticali na stvaranje koncepta. Komplikovanoj konfiguraciji terena dodeljena je konstrukcija hotela nepravilne forme, uklapajući se u okruženje, koja je u stanju da tom području pruži malo više urbanosti.

Hotel se nalazi u sklopu postojećeg kompleksa “Banjica” koji sadrži olimpijski, otvoreni bazen sa pratećim prostorijama, sportski teren i dečiji bazen. Teren je denivelisan u pravcu jugoistok-severozapad, pa je shodno tome hotel rešen funkcionalno i oblikovno, tako da se maksimalno iskoristi konfiguracija terena.

Glavnom ulazu u hotel se pristupa sa postojeće interne saobraćajnice, na nivou 3, ulaz u wellness centar i zatvoreni bazen hotela omogućeni su i iz kompleksa sa nivoa 0, a službeni ulaz za zaposlene i ekonomski ulaz/izlaz kuhinje su formirani sa interne saobraćajnice koja vodi oko čitavog kompleksa do nivoa 1. Objekat se sastoji iz šest etaža od kojih je jedna rezervisana za medicinski blok sa rehabilitacijom, bazen i wellness. Na preostalim etažama predviđene su raznovrsne smeštajne jedinice uključujući i apartmane koji imaju izdvojen prostor za boravak od dela za spavanje.

Severoistočna fasada je ventilisanog tipa preko termoizolacionog sloja i finalnom obradom od drveta, dok je poslednja etaža sa finalnom obradom od alubonda.

INVESTITOR: Opština Knjaževac
LOKACIJA: Rgoška banja, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 5151.20m²
GODINA: 2019.

Image module