Preloader logo

Objekat odeljenja ginekologije Zaječar

Modernizacija zdravstvene industrije sa sobom nosi nove uslove za projektovanje zdravstvenih objekata. Postojeći objekat odeljenja ginekologije svojom tehnologijom, materijalizacijom i obradama ne zadovoljava savremene potrebe, te se pristupa rekonstrukciji.
Planira se potpuna rekonstrukcija objekta, sa dodatkom horizontalne nadogradnje, kako bi se udovoljilo postavljenim uslovima. Visina zgrade ostala je nepromenjena, novi dizajn omogućio je novi centralni ulaz, koji iznova definiše doživljaj prostora. U cilju rekonstrukcije takođe leži i promena rasporeda unutrašnjih jedinica.
Objekat karakteriše nova fasada, izrađena od aluminijumskih panela sa neravnomerno raspoređenim vertikalama, pružajući jedinstven izgled objektu. Lineranu formu prekidamo atikom u nagibu u prvom delu objketa. Ujednačenu horizontalnu formu objekta presecaju beli kubusi u kojima su smešteni glavni ulaz i komunikacije, oplemenjeni zelenilom na krovu. Materijalizacija prizemne etaže je takva da se pridružuje parteru, što odaje utisak da je objekat odvojen od tla. Uniformnost prozora je zadržana tokom rekonstrukcije, dok je njihova dimenzija dobila novi oblik.

INVESTITOR: Grad Zaječar
LOKACIJA: Zaječar, Srbija
POVRŠINA: 2400 m2
GODINA: 2024.

INVESTITOR: Republika Srbija
LOKACIJA: Grad Niš
POVRŠINA: 6500 m2
GODINA: 2021

Image module