Preloader logo

Objekat odeljenja gerontologije / Kragujevac

Arhitektonsko rešenje ovakvog tipa objekta zasniva se na ideji da pruži našim starijima prijatno okruženje koje promoviše kontakt sa prirodom, suncem, i na ideji da se razvije bliski odnos među stanovnicima zgrade. Više od prebivališta, projekat ima za cilj traženje stvarnog doma, tako da psihološki faktori moraju biti od suštinske važnosti u projektnom pristupu.

Novoprojektovani objekat odeljenja gerontologije (P+3) je projektovan shodno pravilniku koji osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom. Glavni pristup objektu pozicioniran je sa južne strane. Prizemlje objekta je namenjeno korisnicima – višenamenski prostor sa informacionim pultom za održavanje zajedničke aktivnosti, radne terapije, kao i 5 dvokrevetnih smeštajnih jedinica -prihvatilište. Na ostalim etažama projektovano je po 16 dvokrevetnih smeštajnih jedinica i jedna jednokrevetna, višenamenski prostor za zajedničke aktivnosti, trpezarija, distributivna kuhinja i tehnički blok sa pomoćnim prostorijama i prostorijom za održavanje higijene. Poslednje dve etaže imaju i kupatilo za zavisne korisnike, medicinski blok sa ambulantom, izolacijom obolelih i preminulih.

Fasade objekta odeljenja gerontologije su projektovane kao kontaktne fasade sa završnom oblogom od fasadnih listela teksture fasadne opeke sa velikim zastakljenim povšinama koje omogućavaju adekvatno osvetljenje i provetravanje.

INVESTITOR: Grad Kragujevac
LOKACIJA: Kragujevac, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 6397m²
GODINA: 2018.

Image module