Preloader logo

Javna garaža Sinđelićev trg / Niš

Javni parking prostor projektovan je kao otvoreni, montažni, slobodnostojeći objekat sa dve etaže. Na građevinskoj parceli, na dve etaže moguće je organizovati parkiranje za ukupno 114 vozila, od kojih 6 za osobe sa invaliditetom. Na prvoj etaži planirano je ukupno 51. parking mesto, a na drugoj 63.

Konstrukcija otvorenog parking prostora je na principu fast-parka, sastavljena od montažnih i polumontažnih elemenata.

S’ obzirom na atraktivnost i značaj lokacije, posebna pažnja posvećena je spoljnjem izgledu objekta i oblikovanju, radi podizanja garaže modernog dizajna. Jednostavna kubična forma objekta daje mogućnost oblikovanja prvenstveno kroz materijalizaciju fasade. Prema projektnom zadatku, ulične fasade objekta prema Sinđelićevom trgu i delom prema Ulici Svetozara Markovića (do ulaza u objekat), obrađene su panelima od alu-bonda sa čeličnom podkonstrukcijom. Paneli su pogodni za spoljašnju primenu, a ploče nosača mogu se sakriti iza završne obrade.

Na fasadama koje su orijentisane ka stambenim višespratnicama predviđena je sistemska ograda koja se postavlja na nivou sprata i na rampi. Parterno zelenilo projektovano je po obodu objekta.

Fasade ne zatvaraju objekat radi lakog i brzog provetravanja prostora i što boljeg osvetljenja – sve uz zadržavanje vizuelne prozirnosti.

INVESTITOR: Grad Niš
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto =  2067m²
GODINA: 2019.

Image module