Preloader logo

Javna garaža Kragujevac

Izgradnja, odnosno montaža dvoetažnog parking prostora planirana je na postojećem parkiralištu kao slobodnostojeći objekat. Moguće je parkiranje do 97 vozila, od kojih se 43 nalazi na prizemlju, dok se 54 nalazi na spratu. Pet parking mesta namenjena su za osobe sa posebnim potrebama.
Noseća konstrukcija je čelična, dok je međuspratna konstrukcija rađena kao armiranobetonska ploča. Gornja etaža ograđena je transparentnom ogradom, a u delu fasade koja je prekrivena alu-bondom, ovaj materijal je prepušten na pojedinim delovima, i ima funkciju ograde.
Imajući u vidu privlačnost i važnost lokacije, poseban naglasak stavljen je na estetiku i dizajn objekta kako bi se postigla savremena garaža. Jednostavna radijalna forma omogućava kreativno oblikovanje, posebno kroz izbor materijala za fasadu. Fasade objekata prema pristupnim ulicama odrađene su od alu-bonda, sa difuznim dekorativnim osvetljenjem, dok je na fasadama koje su orjentisane ka središtu bloka predviđena čelična ograda.
Parking je projektovan sa atrijumom u funkciji kružnog toka koji je iskorišćen za uvođenje dodatnog zelenila. Po obodu gornje etaže predviđene su žardinjere sa niskim zelenilom. Takođe, sve slobodne površine oplemenjene su zelenilom, što doprinosi udaljavanju od industrijskog i približavaju parkovskom dizajnu.

INVESTITOR: JKP Šumadija Kragujevac
LOKACIJA: Kragujevac, Srbija
POVRŠINA: 3402 m2
GODINA: 2022.

INVESTITOR: Republika Srbija
LOKACIJA: Grad Niš
POVRŠINA: 6500 m2
GODINA: 2021

Image module