Preloader logo

Hotel suvo rudište / Kopaonik

Prilokom arhitektonskog oblikovanja volumena objekta hotela projektant je vodio računa o morfologiji terena na kome se gradi i sveobuhvatnog konteceptualnog humanog pristupa za sve korisnike. Gabarit objekta je u obliku ćirilićnog slova P, t.j. objekat je projektovan sa zapadne, severe, severoistočne i istočne strane parcele tako da je južna strane ostala neizgrađena. Na ovakav način se formira centralni trg pristupom sa južne strane. Ovakvim formiranjem trga – piazze u centralnom delu parcele projektant želi da oplemeni ne samo mikro lokaciiju već i širu makro lokaciju. U parteru prizemlja celog objekta je planiran poslovni prostor koji gravitira ka trgu. Arhitektonska obrada fasada je kombinacija prirodnih materijala drveta i kamena, što se u potpunosti uklapa u okruženje u kome se nalazi.

INVESTITOR: Alba d.o.o Niš, Prizma trade d.o.o. Niš
LOKACIJA: Kopaonik, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 20460m²
GODINA: 2015.

Image module