Preloader logo

Hotel i Spa Kopaonik

Celokupni koncept objekta podređen je uvažavanju posebnosti surove predmetne lokacije.
Objekat je osmišljen tako da se predviđenim gabaritom maksimalno iskoriste prednosti terena, bez velikih intervencija, postavljanjem glavnih ulaza na blaži deo terena dok se ostali deo objekta razvija ka padini i koristi stenovitu podlogu kao svoj postament.
Os osnovne monolitne forme razudili smo objekat tako da otvorimo vizure ka prirodnom prostranstvu i dobijemo maksimalnu korisnu površinu u skladu sa uslovima predmetne lokacije i potrebama investitora. Formirana su tri objekta koja su međusobno povezana toplim vezama i zajedno čine tehničko-tehnološku i funkcionalnu celinu. Razmaci između objekata i „procepi“ predstavljaju prozore, vidikovce sa pogledom na prirodu.
Ukupni smeštajni kapacitet sastoji se od 62 luksuzna apartmana velikih površina.
Forma koja proizilazi iz uslova je višeslojna, linijska, izlomljena, stvara simbiozu sa topografijom terena i nenametljiva u svojoj materijalizaciji.
Ulazni deo zamišljen je kontrastno u odnosu na ostatak, kao monohromatska kocka leda zaronjena u snegu, skulpturalna u svojoj jedinstvenosti.

INVESTITOR: Konkurs
LOKACIJA: Kopaonik, Srbija
POVRŠINA: 9400 m2
GODINA: 2023.

INVESTITOR: Republika Srbija
LOKACIJA: Grad Niš
POVRŠINA: 6500 m2
GODINA: 2021

Image module