Preloader logo

Evropski vrtić / Bor

Ovim ahitektonskim rešenjem stvara se mesto koje pruža najbolje moguće okruženje za odrastanje naše dece i koje promoviše dečije učenje i kreativnost.

U novoprojektovanom objektu razlikuju se dve funkcionalne celine. Prva funkcionalna celina je koncipirana kao kombinovana dečija ustanova, odnosno modularni sklop sastavljen od 14 vaspitnih grupa (šest za jasleni uzrast i osam za starije vaspitne grupe od 3-5 godina). Druga funkcionalna celina je koncipirana kao centralna proizvodna kuhinja, u kojoj će se pripremati obroci za sve vrtiće u gradu.

Na pravcu između glavnog ulaza u objekat i pristupa iz dvorišta, prostire se centralni hol sa stepeništem, koji može imati funkciju igraonice. Sa leve i desne strane od centralnog hola nalaze se dva atrijuma – igraonice na otvorenom.

Pravilna forma trougla kao početak koncepta, smisleno je narušena formiranjem zaobljenih uglova prateći ideju prostora bez uglova prilagođenog deci podstičući komfornije okruženje i dinamiku fasade. Cilj je bio razumeti karakteristike područja, zatim ojačati, ali istovremeno stvoriti nešto novo i kontrastno. Osim što je omotač zgrade, fasada deluje i kao ograda za igralište, kao zaštita na krovovima i solarni zaslon ispred prozora. Fasada daje ujednačen izraz i istovremeno stvara modernu interpretaciju i koherentnost s tim prostorom. Stvoriti objekat koji ne samo da razume i pokazuje pažnju prema okolini, već doprinosi nečemu novom i drugačijem, predstavlja veliki izazov.

INVESTITOR: Grad Bor
LOKACIJA: Bor, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 3440m²
GODINA: 2020.

Image module