Preloader logo

Slide

Dom za decu i omladinu „Duško Radović“ / Niš

Glavna svrha centara i domova ovog tipa je pružanje praktične, obrazovne i psihološke podrške deci i tinejdžerima. Dom za decu i omladinu “Duško Radović“ je i sklonište za decu i dom za negu u kome se mladi osećaju dobrodošli, zaštićeni i o njima se brine.

Na osnovu zahteva investitora predviđena je rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja objekta Doma za decu i omladinu „Duško Radović” u Nišu.

Dom za nezbrinutu decu spratnosti Su+P+2 izgrađen je 1984.godine u severozapadnom delu, približno kvadratne parcele, sa glavnim prilazom sa severa i ekonomskim prilazom sa istoka. Dom je gabaritski projektovan, u tri lamele međusobno vezane vertikalnim komunikacijama i jedan gabarit sa veznim delom za kuhinju. U objektu funkcionišu tri nezavisne celine koje čine Dom za nezbrinutu decu, Centar za porodično stanovanje i usvajanje  i Gradska Opština Pantelej.

Rekonstrukcijom objekta teži se maksimalnom odvajanju tri postojeće funkcionalne jedinice i poboljšanju nezavisnog rada svake od njih. Pored toga radi se na energetskoj sanaciji objekta, poboljšanju pristupačnosti, sanaciji celokupnog enterijera i eksterijera, povećanju kapaciteta dogradnjom i nadgradnjom do spratnosti Su+P+3 i rekonstrukciji parternog uređenja sa proširenjem kapaciteta prostora za parkiranje i formiranjem novog sadržaja za odmor i rekreaciju potpuno prilagođenog i korisnicima sa težim i teškim smetnjama u razvoju. Osmišljena je šema gde je svaki sprat dodeljen samo jednoj starosnoj grupi i gde se poštuju sve potrebe dece, od mirnog vremena u intimi do grupnih aktivnosti.

Forma samog objekta je jednostavna i pravolinijska. Dominiraju neutralni tonovi zemljane palete ali je takođe stvoren kontrast u masama i intenzitetu prosarane bele opeke i dominantnih bronzanih kubusa sa frontom od kombinacije fiksnih i rotirajućih panela od perforiranog lima.  Kubusi su diktirani pozicijom postojećih terasa, menja im se volumen i pravac što uz blagu denivelaciju u delovima fasadne opeke istovremeno stvara dinamiku ali i koherentnost fasade. Glavni izgled objekta, sa severne strane naglašen je likom Duška Radovića koji se pojavljuje  u perforiranom limu. Ceo objekat je “prošaran” zelenilom keirajući tako prijatan i umirujići ambijent koji se uklapa u okolinu oivičenu visokim drvećem čime je odvojen od objekata u okolini.

INVESTITOR: Republika Srbija
LOKACIJA: Grad Niš
POVRŠINA: 6500 m2
GODINA: 2021

Image module