Preloader logo

Aneks dečije klinike / Klinički centar Niš

Arhitekturu objekta karakterišu jednostavne i svedene forme u duhu savremene arhitekture. Novoprojektovani aneks zgrade klinike predstavlja objekat nove fizičke strukture u interpolaciji sa postojećim objektima. Osnovni princip interpolacije nije bio bezuslovno uklapanja u postojeći ambijent, već nasuprot tome kontrast, te objekat konceptualno predstavlja osveženje i oživljavanje postojećeg ambijenta. S obzirom da se radi o ustanovi namenjenoj deci težilo se doziranoj neobaveznosti u spoljašnjem doživljaju objekta. Pošto je aneks relativno pravilne ortogonalne forme, to je postignuto razigranim pozicioniranjem otvora na fasadi i dekorativnih elemenata u prizemnom delu, kao i umerenim korišćenjem celog spektra boja.

INVESTITOR: Klinički centar Niš – donacija Nurdora
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 750m²
GODINA: 2016/2018.

Image module