Preloader logo

Restoran fabrike duvana Philip Morris / Niš

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekta za potrebe fabričkog restorana kantine. Kompletno funkcionalno rešenje sa projektom exterijera i enterijera restorana.

INVESTITOR: Fabrika duvana a.d. Niš, „Philip Morris“
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 2000m²
GODINA: 2008.

Image module