Preloader logo

Proizvodno-poslovni objekat „MING“ / Merošina

Proizvodni objekti su nastali uvođenjem mašina tokom industrijske revolucije u kojima nastaje proizvod kao ključni deo moderne ekonomske proizvodnje. Delatnost novoprojektovanog objekta je proizvodnja, inženjering, kovanje i mašinska obrada za industrije železnice, poljoprivrede, rudarstva i hidraulike.

Objekat se sastoji iz dve celine – proizvodnje i poslovnog dela, spratnosti P+1. Glavni ulaz u objekat je sa jugoistočne strane pozicioniran ka pristupnoj saobraćajnici. Shodno nameni i veličini objekta omogućeni su i drugi tehnički prilazi, radi kontinuiranog procesa proizvodnje. Proizvodni deo zauzima najveću površinu zajedno sa pomoćnim tehničkim prostorijama, dok poslovni deo odgovara potrebama zaposlenih u proizvodnji i inženjeringu, formiran od garderoba, trpezarije i kancelarija na spratu.

Tip proizvodnje novog objekta spada u tešku industriju, na osnovu čega su arhitekte došle na ideju da akcenat daju prirodnom okruženju u kome se nalazi. Ispred glavnog ulaza predviđen je prirodni bazen sa zelenilom u kome se ogleda prednja fasada, jasne forme sačinjena od belih kubusa. Konzolnim prepustom od perforiranih limenih panela i terasom sa sprata, postignuta je dinamika u formi. Dizajn enterijera korespondira spoljašnjem okruženju primenom prirodnih i modernih materijala. Cilj je bio stvoriti prirodnu, opuštajuću atmosferu, poslovnu „oazu“, potpuno nesvakidašnju za ovakav tip objekta.

INVESTITOR: MING kovačnica a.d.
LOKACIJA: Opština Merošina, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 3500m²
GODINA: 2021.

Image module