Preloader logo

Proizvodno-poslovni objekat „Limes“ / Pirot

Predmet ovog projekta je izgradnja novog, proizvodno-poslovnog objekta.

Delatnost novoprojektovanog objekta je proizvodnja ekoloških proizvoda za kućnu i ličnu higijenu i kozmetiku.

Proizvodno-poslovni objekat je planiran kao objekat spratnosti Po+P+1 i sastoji se iz dve celine: proizvodnje i administrativno-poslovnog dela.

Administrativno-poslovni deo objekta je spratnosti Pr+1. U administrativno-poslovni deo se ulazi sa severne strane objekta. Natkriveni ulaz u poslovno-adninistrativni deo nalazi se na severnoj fasadi objekta. Preko vetrobrana pristupa se centralnom, prijemnom holu. U produžetku prijemnog hola nalazi se stepenište, vertikalna komunikacija sa spratnom etažom. Pored stepeništa, prema istočnoj fasadi smeštene su garderobe za zapošljene sa svim potrebnim pratećim sadržajem i direktnom vezom, komunikacijom sa prostorom proizvodnje. Sa druge strane stepeništa, prema zapadnoj fasadi nalazi se sanitarni čvor, hodnik koji vodi prema proizvodnji i restoran.

Spratna etaža sadrži kancelarije direktora i zamenika direktora, salu za sastanke, kancelarije logistike, komercijale , računovodstva i sanitarni čvor.

Proizvodni deo je projektovan kao jedinstven pravougaoni prostor.

Novoprojektovani proizvodno-poslovni objekat predviđen je kao AB montažna konstrukcija, obložena AB fasadnim, termoizolacionim, montažnim panelima. Montažni AB fasadni paneli debljine predstavljaju završnu oblogu na fasadi, dok se na površinama fasade koje se oblažu AB montažnim panelima dodatno postavlja fasada od Alubonda na sistemskoj potkonstrukciji i dodaje termoizolacija, kako bi se zadovoljili uslovi EE i tako izjednačila (ostala u istoj ravni) sa ostatkom fasade.

Arhitektura objekta je minimalistička sa suptilnom igrom materijala  i kontrastnih tekstura.

INVESTITOR: LMS, Limes marketing sistem DOO
LOKACIJA: Pirot, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 1450m²
GODINA: 2021.

Image module