Preloader logo

FTD Philip Morris / Niš

Industrijska hala za proizvodnju, uklopljena u postojeću liniju proizvodnje i arhitektonski sklop postojećih proizvodnih hala. Kompletna konstrukcija je čelična, zidovi i krov su od trimo panela.

INVESTITOR: Fabrika duvana a.d. Niš, „Philip Morris“
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 250m²
GODINA: 2008.

Image module