Preloader logo

Ruski centar nauke i kulture / Niš

Revitalizacija istorijskog objekta u kome je smešten ruski centar nauke i kulture koji sadrži izložbenu salu, auditorijum, učionice i restoran.

INVESTITOR: Ruski dom, Beograd
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 1200m²
GODINA: 2016.

Image module