Preloader logo

Organic cafe&market / JBR Dubai

Uređenje organskog, veganskog caffe-marketa se mora voditi ekološkim izgledom i osećajem održivog sofisticiranog dizajna. Prilikom kreiranja unutrašnjeg prosotra dizajn je morao biti prirodan i dosledno usklađen sa imidžom brenda, dodavajući sveže biljke, zelene površine, drvo, kamen i zemljane boje, promovišući racionalno korišćenje prirodnih resursa i zdrav način života.

Jedan od naših zadataka bio je zoniranje prostora na funkcionalne celine i procesne tokove, koji se pridržava principa otvorenog i jednostavnog prostora. Različite namene zona unutar prostora diktirale su kombinovanje osnovnih odabranih dizajnerskih elemenata. Bazična podela na caffe i market ogleda se u tretiranju osnovnih formi nameštaja, caffe sa oblim površinama dok je market uređen preciznim i svedenim komadima. Industrijski akcenti enterijera usklađuju se sa okolinom i urbanim pejzažom uopšte.

Caffe-market ima prijateljsku atmosferu i nudi širok izbor organskih obroka, koji ima za cilj da razvije i poboljša shvatanje o konzumiranju organske hrane i njene količine.

INVESTITOR: Privatno lice
LOKACIJA: JBR Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
POVRŠINA: Pbruto = 340m²
GODINA: 2020.

Image module