Preloader logo

IS konferencijska sala u okviru kompleksa Philip Morris / Niš

Kada postoji prilika da obnovimo radni prostor, naša uloga je da se koncentrišemo na savremene ideje koje će ga transformisati i prilagoditi novim potrebama. Radni prostor je zamišljen kao kancelarija za potrebe conference call-a, prezentacija i sastanaka zaposlenih u kompaniji Philip Morris. Nejednaka podela kancelarije po boji i materijalizaciji u dizajnu enterijera, ostavlja utisak formiranja prostora u prostoru. Sedenje u vidu tribina, iz tri nivoa, omogućava veliki broj mesta i grupisanje korisnika po potrebi. Pristustvo prirodnog zelenila suprotstavlja se oštrim formama unutar prostora. Jednostavan i čist dizajn u potpunosti odgovara zahtevima prema projektnom zadatku.

INVESTITOR: Philip Morrris Serbia
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 60m²
GODINA: 2018.

Image module