Preloader logo

GYM Philip Morris / Niš

Prostor koji je adaptiran je nekadašnji tehnički objekat u zgradi fabrike Philip Morris. Cilj predmetne adaptacije je promena funkcije, kako bi se stvorio adekvatan prostor za obuku i opuštanje zaposlenih.

Unutrašnjost je dizajnirana da na moderan način oblikuje prostor u estetskom pogledu, da ga prilagodi željenoj funkciji i da se podudara sa vizuelnim identitetom kompanije Philip Morris operations AD.

INVESTITOR: Philip Morrris Serbia
LOKACIJA: Niš, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 170m²
GODINA: 2017. / 2018.

Image module