Dušanov bazar

Tržni centar Dušanov bazar nalazi se u centralnom gradskom jezgru Niša. Kompanija Kapaprojekt je za izradila kompletan projekat konstrukcije za predmetni objekat.


vidi više

Francuski pasaž Moskva

Ekskluzivni tržni centar preko puta Crvenog trga u Moskvi, umetnut u pasažu zgrada.


vidi više

Tržni centar Kalča

Trgovačko poslovni centar Kalča u širem centru Niša jedan od najvećih centara u istočnoj Evropi.


vidi više

Gasprom upravna zgrada

Administrativni objekat koji se sastoji iz više lamela projektovan je za kompaniju Gasprom iz Moskve.


vidi više

Stambena zgrada DIN-a

Pobedničko konkursno rešenje na pozivnom konkursu DIN fabrike duvana Niš. Objekat karakterišu savremene forme i funkcionalna rešenja po zahtevima investitora. Posebna pažnja je posvećena fasadama koje su tretirane oblogom od alubonda.


vidi više

Gradski stadion Čair Niš

Idejni projekat gradskog stadiona “Čair” u Nišu. Velelepno novo zdanje - hram fudbala sa svojih 23000 sedećih mesta projektovan po normama FIFE. Sa svim potrebnim spotrskim funkcijama ispod tribina, sa poslovnim prostorima, tržnim centrom, VIP ložama i mnoštvom drugih sadržaja.


vidi više

British American Tobacco

Fabrika duvana u Vranju - BAT British American Tobaco, projetovanje novih objekata u sklopu kompleksa fabrike i revitalizacija starih za potrebe nove tehnologije proizvodnje.


vidi više

Osnovna škola Sezai Suroi

Osnovna škola u Bujanovcu je proizvod investitorovih želja i potreba, usklađen tako da je omogućena fazna gradnja. Škola se sastoji od tri celine-faze, ulaznog hola sa đačkom kuhinjom i trpezarijom u prizemlju, nastavničkim učionicama na spratu i multimedijalnom salom bibliotekom na II spratu, učioničkim blokom i fiskulturnom salom.


vidi više

Stambeni kompleks Doming

Stambeni kompleks Po+P+8+Pk površine 8000 m2. Izveden je u monolitnom AB prostornom sistemu sa međuspratnom pločom bez rigli i kapitela u rasteru 6.00x7.50. Objekat sadrži garaže, lokale u prizemlju i stanove. U okviru kompleksa nalazi se i dečije igralište iznad parking garaže. Levi i desni delovi kompleksa povezani su čeličnim mostom na visini 22m.


vidi više

Kuća za mlade

Revitalizacija poslovnog objekta “Kuća za mlade”.


vidi više

Stambena zgrada Dobrila Trajković

Blokovski tip stambene zgrade u strogom centru Niša Po+P+6.


vidi više

Stambeni kompleks Mozaik

Stambeno poslovni kompleks Mozaik sa svojih osam lamela čini jednu blokovsku celinu. Moderan objekat sa svim strukturama stanova projektovan je u IMS konstruktivnom sistemu.


vidi više

Kassker caffe

Kafić koji je izveden u istorijskom jezgru Kazanđžijskog sokačeta, koje je ambijentalno pod zaštitom. Enterijer je projektovan tako spaja modernu arhitekturu sa tradicionalnim duhom Kazanđžijskog sokačeta.


vidi više

FTD Philip Morris

Industrijska hala za proizvodnju, uklopljena u postojeću liniju proizvodnje i arhitektonski sklop postojećih proizvodnih hala. Kompletna konstrukcija je čelična, zidovi i krov su od trimo panela.


vidi više

Stambeni objekti Kosanica

Dva stambena bloka sa podzemnim garažama, gasnom kotlarnicom na krovu i uređenjem partera, sa klasičnim funkcionalnim i estetskim rešenjem po programu investitora.


vidi više

TC Srbija

Poslovni centar Srbija je projektovan u strogom centru grada sa namerom da se upotpune potrebni poslovni sadržaji. Posebna pažnja je posvećena interpolaciji fasade glavne trgovačke ulice, kao i uklapanju u postojeću gradsku matricu.


vidi više

Restoran fabrike duvana Philip Morris

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekta za potrebe fabričkog restorana kantine. Kompletno funkcionalno rešenje sa projektom exterijera i enterijera restorana.


vidi više

Sportski kompleks Dušan Radović

Savremeni pristup rešenju sportsko – rekreativnog školskog kompleksa sa atletskom stazom, opremom, mobilijarom i tribinama. Infrastrukturnim rešenjem posebno je kvalitetno izrađena rasveta i odvodnjavanje vode sa terena.


vidi više

Ruski centar nauke i kulture

Revitalizacija istorijskog objekta u kome je smešten ruski centar nauke i kulture koji sadrži izložbenu salu, auditorijum, učionice i restoran.


vidi više

Sportsko-rekreativni centar Kula

Projekat revitalizacije i dogradnje sportsko-rekreativnog centra „Kula“. Postojeći sadržaji su bili prepoznatljiva društvena i sportska znamenitost Niša. Rekonstrukcijom i dogradnjom predviđeno je pored uređenja sportskih sadržaja i dodavanje novih pratećih saderžaja koji bi upotpunili sportsko-rekreativni centar.


vidi više

Poslovni objekat Plast Dent

Poslovni objekat P+1+Pk za potrebe veleprodaje i maloprodaje dental opreme.


vidi više

Enterijer pošte 5

Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu, bude podređen traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom identitetu ekspozitura JP PTT saobraćaja "Srbija". Pod tim se misli na izbor materijala, obradu površina, oblikovanje elemenata enterijera, zidova i plafona, boje, međusobni odnos svih tih elemenata i postignuti sklad.


vidi više

Tigar Tyres Michelin aneks

Aneksni deo uz proizvodnu halu.
Rekonstrukcija i nadgradnja postojećeg aneksa u cilju povećanja proizvodnje.
Konstrukcija je u potpunosti montažna lagana, sa upotrebom prefabrikovanih čeličnih i AB elemenata.


vidi više

Plast Dent

Multifunkcionalni objekat sa ekskluzivnim prodajno – poslovnim delom, edukacionim delom, kao i stanovanjem. Objekat karakterišu fluidni prostori, savremeni dizajn kao i energetski efikasni infrastrukturni sistemi.


vidi više

Stambeno poslovni kompleks “Ciglana”

Idejni projekat stambeno poslovnog kompleksa.


vidi više

Kongresni centar Niš

Idejno programsko rešenje rekonstrukcije Doma vojske u Nišu.


vidi više

Stambeni kompleks – Majakovski L1-L4

Stambeni kompleks Po+P+5+Pk ukupne površine 18 000 m2. Projektovan je u monolitnom AB prostornom sistemu sa međuspratnom pločom bez rigli i kapitela u rasteru. Objekat sadrži garaže u podrumu i stanove u prizemlju i na stratovima. U okviru kompleksa nalazi se i dečije igralište iznad parking garaže.


vidi više

Skupštinska sala grada vranja

Izbor materijala, obrada površina, oblikovanje elemenata enterijera, zidova i plafona, boje, međusobni odnos svih tih elemenata i postignuti sklad daju sali sasvim novi savremeniji izgled.
Pored toga na objektu su primenjene sve mere energetske efikasnosti.


vidi više

Etno selo “Swiss Village”

Idejno rešenje etno sela. Kompleks sadrži prijemni objekat sa recepcijom, restoran i spa centar, kao i 20 bungalova namenjenih za smeštaj gostiju.


vidi više

Regionalni centar za vanredne situacije

U okviru objekta predviđen je administrativni deo, deo namenjen vatrogasno-spasilačkoj jedinici, osmatračnica, plato za manipulaciju sredstvima, heliodrom, sportsko rekreativni sadržaji, parking, park.


vidi više

Enterijer pošte Vrnjačka Banja

Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu, bude podređen traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom identitetu ekspozitura JP PTT saobraćaja "Srbija". Pod tim se misli na izbor materijala, obradu površina, oblikovanje elemenata enterijera, zidova i plafona, boje, međusobni odnos svih tih elemenata i postignuti sklad.


vidi više

Accematic

Projekat rekonstrukcije i dogradnje poslovnog prostora u Parizu.


vidi više

Stambeni objekat Winners

Primer stambene izgradnje srednje gustine u gradskom jezgru. Bočnim stranama se objekat lepi za susedne parcele tj. objekte (po pravilima za blokovsku gradnju). Arhitekturu objekta karakterišu jednostavne i svedene forme u duhu savremene arhitekture.


vidi više

Hala SZR Stojanović

Savremeni proizvodni objekat sa delom za proizvodnju koji je opremljen unutrašnjim kranom, kao i posebnim delom za administraciju i logističke potrebe radnika.


vidi više

Opštinska upravna zgrada u Zaječaru

Arhitektonski pristup konteksta starog i novog, odnosno istorijske zgrade gradske uprave Zaječar i savremenog novoprojektovanog dela objekta. Pored administrativnih sadržaja objekat sadrži izložbeno – konferencijske sadržaje, potrebnu logistiku i uređeni atrijum sa pasarelom koja spaja stari i novi deo.


vidi više

Gradski stadion Čair- zapadna tribina

Zapadna tribina gradskog stadiona Čair kapaciteta 7500 mesta.


vidi više

Odmaralište Goč

Poznato dečije odmaralište Goč je zahtevalo kompletnu rekonstrukciju i dogradnju savremenih sadržaja za odmor dece i pripremu sportskih timova. Pored smeštajnih kapaciteta predviđeni su adekvatni edukativni i sportsko-rekreativni sadržaji. Objekat je prilagođen deci, kao i korisnicima sa posebnim potrebama.


vidi više

Hotel suvo rudište-Kopaonik poslovni objekat

Prilokom arhitektonskog oblikovanja volumena objekta hotela projektant je vodio računa o morfologiji terena na kome se gradi i sveobuhvatnog konteceptualnog humanog pristupa za sve korisnike. Gabarit objekta je u obliku ćirilićnog slova P, t.j. objekat je projektovan sa zapadne, severe, severoistočne i istočne strane parcele tako da je južna strane ostala neizgrađena. Na ovakav način se formira centralni trg pristupom sa južne strane. Ovakvim formiranjem trga - piazze u centralnom delu parcele projektant želi da oplemeni ne samo mikro lokaciiju već i širu makro lokaciju. U parteru prizemlja celog objekta je planiran poslovni prostor koji gravitira ka trgu. Arhitektonska obrada fasada je kombinacija prirodnih materijala drveta i kamena, što se u potpunosti uklapa u okruženje u kome se nalazi.


vidi više

Aneks dečije klinike u okviru kliničkog centra u Nišu

Arhitekturu objekta karakterišu jednostavne i svedene forme u duhu savremene arhitekture. Novoprojektovani aneks zgrade klinike predstavlja objekat nove fizičke strukture u interpolaciji sa postojećim objektima. Osnovni princip interpolacije nije bio bezuslovno uklapanja u postojeći ambijent, već nasuprot tome kontrast, te objekat konceptualno predstavlja osveženje i oživljavanje postojećeg ambijenta. S obzirom da se radi o ustanovi namenjenoj deci težilo se doziranoj neobaveznosti u spoljašnjem doživljaju objekta. Pošto je aneks relativno pravilne ortogonalne forme, to je postignuto razigranim pozicioniranjem otvora na fasadi i dekorativnih elemenata u prizemnom delu, kao i umerenim korišćenjem celog spektra boja.


vidi više

Stambeni objekat u Winterthur-u

Višeporodično stambeni objekat sa lokalom u prizemlju nalazi se na parceli koja ima izlaz na dve paralelene ulice koje su na različitim nivoima. Kaskada u terenu je iskorišćena da se naprave odvojeni pristupi objektu sa različitih nivoa i da se podele pristupi na javni(pristup kafe-restoranu i podzemnoj garaži sa nižeg nivoa) i privatni (pristup ulazu u stambeni deo objekta sa višeg nivoa).
Arhitektura objekta je savremena, praćena pravim linijama i jednostavnim formama, u skladu sa postojećom tipologijom okruženja.


vidi više

Prostor za pušače u okviru fabrike Philip Morris

Adaptacija i rekonstrukcija dela prostora za pušače u okviru kompleksa fabrike Philip Morris. Enterijer je projektovan tako da oblikuje prostor u estetskom pogledu na savremeni način, da ga podredi traženoj funkciji i da odgovara vizuelnom identitetu kompanije „Philip Morris operations AD“. Arhitektonskim oblikovanjem enterijera kao i adekvatnim dizajnom osvetljenja postignut je željeni moderan vizuelni efekat. U enterijeru dominira industrijski dizajn oplemenjen primenom drveta i zelenila u finalnoj obradi enterijerskih detalja.


vidi više

Školski objekat „Lane“ u Doljevcu

Školski kompleks koji se sastoji iz dva dela koja čine jednu celinu: predškolske ustanove i srednje škole, svaki od delova ima zasebne ulaze kako ne bi došlo do mešanja korisnika. Deo srednje škole karakteriše savremeni koncept uređenja kompletnog školskog prostora sa specijalizovanim učionicama za informatičku nastavu i obrazovanje.


vidi više

Rekonstrukcija i nadogradnja objekta centra za socijalni rad

Novoprojektovanim rešenjem predviđena je rekonstrukcija i dogradnja još jednog sprata kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika objekta. Objekat se nalazi u centru Merošine te je novoprojektovana arhitektura savremena, ali ujedno i svedena kako bi se objekat što bolje uklopio u okolinu.


vidi više

Stomatološka ordinacija Natalija

Stomatološka ordinacija u centru grada, modernog dizajna, opremljena po najvišim standardima stomatologije. Arhitektonskim oblikovanjem enterijera postignut je željeni moderan vizuelni efekat pri čemu su ispoštovani svi propisi, norme i standardi stomatologije.


vidi više