Stojanović Dragoljub
Osnivač / odgovorni projektant konstrukcije
Stojanović Aleksandar
Direktor / odgovorni projektant arhitekture
Vučić Jovica
Administrativni radnik
Koković Božidar
Odgovorni projektant arhitekture
Stojković Slavica
Šef računovodstva
Anđušević Ivan
Odgovorni projektant konstrukcije
Ivanović Vladimir
Šef biroa / projektant arhitekture
Šunjevarić Tamara
Odgovorni projektant arhitekture
Stojanović Marta
Odgovorni projektant arhitekture
Lilić Dušan
Projektant arhitekture
Sudimac Dejan
Projektant konstrukcije
Petković Ivica
Projektant mašinstva
Stojković Aleksandra
Projektant mašinstva
Anđušević Suzana
Projektant konstrukcije