Stambeni objekti

Stambeno poslovni kompleks “Ciglana”

Informacije

Idejni projekat stambeno poslovnog kompleksa.

Podaci

Investitor: privatno lice
Lokacija: Niš
Površina: 60000m2
Program: stambeno poslovni
Faza: idejni projekat