Stambeni objekti

Stambeni kompleks – Majakovski L1-L4

Informacije

Stambeni kompleks Po+P+5+Pk ukupne površine 18 000 m2. Projektovan je u monolitnom AB prostornom sistemu sa međuspratnom pločom bez rigli i kapitela u rasteru. Objekat sadrži garaže u podrumu i stanove u prizemlju i na stratovima. U okviru kompleksa nalazi se i dečije igralište iznad parking garaže.

Podaci

Investitor: Gradska Stambena Agencija Niš
Lokacija: ul. Majakovski, Niš, Srbija
Površina: 12 000 m2
Program: garaže, stanovi
Status: projekat 2005 / realizacija 2007