Javni objekti

Sportsko-rekreativni centar Kula

Informacije

Projekat revitalizacije i dogradnje sportsko-rekreativnog centra „Kula“. Postojeći sadržaji su bili prepoznatljiva društvena i sportska znamenitost Niša. Rekonstrukcijom i dogradnjom predviđeno je pored uređenja sportskih sadržaja i dodavanje novih pratećih saderžaja koji bi upotpunili sportsko-rekreativni centar.

Podaci

Investitor: Grad Niš
Lokacija: Niš
Površina: 3000m²
Godina: 2009.