Javni objekti

Sportski kompleks Dušan Radović

Informacije

Savremeni pristup rešenju sportsko – rekreativnog školskog kompleksa sa atletskom stazom, opremom, mobilijarom i tribinama. Infrastrukturnim rešenjem posebno je kvalitetno izrađena rasveta i odvodnjavanje vode sa terena.

Podaci

Investitor: Direkcija za izgradnju grada Niša
Lokacija: Niš
Površina: 13000m²
Godina: 2010.