Enterijeri

Restoran fabrike duvana Philip Morris

Informacije

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekta za potrebe fabričkog restorana kantine. Kompletno funkcionalno rešenje sa projektom exterijera i enterijera restorana.

Podaci

Investitor: Fabrika duvana A.D. Niš Philip Morris
Lokacija: Fabrika duvana, Niš, Srbija
Površina: 2000 m2
Program: Industrija, radnčki restoran
Faza: Realizacija