Poslovni objekti

Rekonstrukcija i nadogradnja objekta centra za socijalni rad

Informacije

Novoprojektovanim rešenjem predviđena je rekonstrukcija i dogradnja još jednog sprata kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika objekta. Objekat se nalazi u centru Merošine te je novoprojektovana arhitektura savremena, ali ujedno i svedena kako bi se objekat što bolje uklopio u okolinu.

Podaci

Investitor: Opštinska uprava Merošina, Evropski progres
Lokacija: Merošina
Površina: 660m²
Godina: 2016.