Industrijski objekti

Poslovno-trgovinski objekat kompanije “EURODEAL”

Informacije

Novi poslovno-trgovinski objekat kompanije “EURODEAL”, specijalizovane u oblasti metaloprerade, zadovoljava kako funkcijom tako i dizajnom sve potrebe same kompanije. Objekat se sastoji iz dve celine: magacinsko-proizvodnog prostora i administrativno-prodajnog dela. Arhitektura objekta oslikava delatnost kompanije, pa su tako bočne fasade i zadnja fasada objekta obložene tamnim rebrastim čeličnim limom, dok je frontalna fasada obložena “corten” čeličnim pločama.

Podaci

Investitor: EURODEAL
Lokacija: Niš, Srbija
Površina: Pbruto=2514,53m²
Godina: 2017