Poslovni objekti

Poslovni objekat “Triglav” osiguranja u Nišu

Informacije

Nova zgrada “Triglav” osiguranja nalazi se u unutrašnjem gradskom jezgru Niša. Nova zgrada, sa 500m² poslovnog prostora predstavlja rešenje za dugogodišnji nedostatak radnog prostora u Nišu kompanije “Triglav”. Arhitektura objekta je svedena i moderna. Glavna frontalna staklena fasada svojim prozračnim izgledom vizuelno spaja unutrašnji poslovni prostor sa spoljašnjim prostorom. Sa druge strane, bočna fasada, koja je obložena panelima od kamena predstavlja potpuni kontrast u odnosu na glavnu fasadu.

Podaci

Lokacija: Niš, Srbija
Površina: Pbruto=500m²
Godina: 2017