Javni objekti

Opštinska upravna zgrada u Zaječaru

Informacije

Arhitektonski pristup konteksta starog i novog, odnosno istorijske zgrade gradske uprave Zaječar i savremenog novoprojektovanog dela objekta. Pored administrativnih sadržaja objekat sadrži izložbeno – konferencijske sadržaje, potrebnu logistiku i uređeni atrijum sa pasarelom koja spaja stari i novi deo.

Podaci

Investitor: Opština Zaječar
Lokacija: Zaječar
Površina: 4150m²
Godina: 2014.