Poslovni objekti

Odmaralište Goč

Informacije

Poznato dečije odmaralište Goč je zahtevalo kompletnu rekonstrukciju i dogradnju savremenih sadržaja za odmor dece i pripremu sportskih timova. Pored smeštajnih kapaciteta predviđeni su adekvatni edukativni i sportsko-rekreativni sadržaji. Objekat je prilagođen deci, kao i korisnicima sa posebnim potrebama.

Podaci

Investitor: Dečija ustanova Goč
Lokacija: Planina Goč
Površina: 1700m²
Godina: 2014.