Poslovni objekti

Hotel suvo rudište-Kopaonik poslovni objekat

Informacije

Prilokom arhitektonskog oblikovanja volumena objekta hotela projektant je vodio računa o morfologiji terena na kome se gradi i sveobuhvatnog konteceptualnog humanog pristupa za sve korisnike. Gabarit objekta je u obliku ćirilićnog slova P, t.j. objekat je projektovan sa zapadne, severe, severoistočne i istočne strane parcele tako da je južna strane ostala neizgrađena. Na ovakav način se formira centralni trg pristupom sa južne strane. Ovakvim formiranjem trga - piazze u centralnom delu parcele projektant želi da oplemeni ne samo mikro lokaciiju već i širu makro lokaciju. U parteru prizemlja celog objekta je planiran poslovni prostor koji gravitira ka trgu. Arhitektonska obrada fasada je kombinacija prirodnih materijala drveta i kamena, što se u potpunosti uklapa u okruženje u kome se nalazi.

Podaci

Investitor: Alba d.o.o Niš, Prizma trade d.o.o. Niš
Lokacija: Kopaonik
Površina: 20460m²
Godina: 2015.