Enterijeri

Enterijer privatnog stana

Informacije

Dnevna zona stana rešena je, pre svega, kroz jasnu funkcionalnu organizaciju. Postavka i raspored elemenata u enterijeru dosledno prate logične tokove kretanja u prostoru i dnevne aktivnosti korisnika. Oblikovni izraz se odlikuje pretežno svedenim linijama, a odabir materijala, boja, tekstura i odredjenih detalja čini prostor živim i svežim.

Podaci

Investitor: Master security
Lokacija: Niš, Srbija
Površina: 150 m2
Godina: 2017